CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

लोकसभा निवडणूक - 2014

अ.क्र. विषय पहा
1 लोकसभा मतदारसंघाचा नकाशा Pdf
2 वर्णन- लोकसभा निवडणूका २०१४ चे सांख्यिकी अहवाल Pdf
3 प्रसिद्धीपत्रक globe
4 लोकसभा २०१४ - आदर्श आचारसंहितेचे अंशत: शिथिलीकरण Pdf
5 लोकसभा गणना केंद्रं - २०१४ Pdf
6 प्रसिद्धीपत्रक- मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र Pdf
7 संसदीय मतदारसंघ निवडणूक निर्णय अधिकारी अधिसूचना Pdf
8 संसदीय मतदारसंघ सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी अधिसूचना Pdf
9 तारांकीत प्रचारक महाराष्ट्र globe
10 ओळख पटविण्याकरिता पर्यायी छायाचित्र ओळखपत्राबाबत आयोगाचे आदेश. globe
11 प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची यादी- पहिला टप्पा Pdf
12 प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची यादी- दुसरा टप्पा Pdf
13 प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची यादी- तिसरा टप्पा Pdf