CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

विधानसभा निवडणूक 2014

अ.क्र. विषय पहा
1 महाराष्ट्र विधानसभा सर्वसाधारण निवडणूका-२०१४ निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी. Pdf
2 व्हिव्हिपीएटी म्हणजे काय आहे? Pdf
3 निवडणूक प्रशिक्षण साहित्य Pdf
4 मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी Pdf
5 महाराष्ट्र विधानसभा सर्वसाधारण निवडणूका-२०१४ करिता गणना केंद्रांची यादी Pdf
6 प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची अंतिम यादी Pdf
7 उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहा Pdf
8 अधिसूचना Pdf
9 विधानसभा निवडणूका २०१४ आणि पोट निवडणूका २०१४ चे वेळापत्रक Pdf
10 संपर्क तपशीलासह निवडणूक निर्णय अधिकारी यादी Pdf
11 तारांकीत प्रचारक- विधानसभा निवडणूका २०१४ Pdf
12 विधानसभा निवडणूका २०१४ चे प्रसार साहित्य Pdf
13 महत्वाच्या हस्तपुस्तिका आणि निदेशपुस्तिका Pdf
14 राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन तसेच देखरेख समिती (एमसीएमसी) Pdf
15 अर्ज/नमुना अ Pdf
16 अर्ज/नमुना ब Pdf
17 नामांकन अर्ज २ब Pdf
18 प्रतिज्ञापत्र स्वरुप अर्ज क्रमांक २६ Pdf