CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

पोट निवडणूक 2016

Candidate Expenditure for Bye-Election to 130-Palghar LAC

उमेदवाराचे नाव पक्ष संबंद्धता पहा
श्री गावित राजेंद्र देढीया इंडीयन नॅशनल कॉग्रेस खर्च पहा
घोडा अमित क्रिष्णा शिव सेना खर्च पहा
वर्था चंद्रकांत बारक्या कम्युनिस्ट पफिटी ऑफ इंडीया ( मार्कशिस्ट) खर्च पहा
दिलीप आत्माराम दुमाडा बहुजन मुक्ती पार्टी खर्च पहा
मनिषा मनोहर निमकर बहुजन विकास अघाडी खर्च पहा