CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

मुख्य निवडणूक अधिकारी कक्ष

निवडणूक प्रक्रिया नागरीकांना अनुकुल नसते अशा या प्रक्रियेबाबत एक सर्वमान्य दृष्टीकोन आहे. मुलत: या प्रक्रियेबाबतच्या अज्ञानातून हा दृष्टीकोन तयार झालेला आहे. या संकेतस्थळाचा हेतू हा आहे की निवडणूक प्रक्रिया समजणे अधिक सोपे व्हावे तसेच त्याने नागरीकांचा या प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा. नागरीकांकरिता सर्वात महत्वाची बाब असते की त्याचे नाव मतदार यादीत नोंदविणे, अन या प्रक्रियेबाबतचे अज्ञान हा नागरीकाच्या दृष्टीने प्रमुख अडथळा असतो. या संकेतस्थळाचा हेतूच हा अडथळा दूर करणे हा आहे. आगामी निवडणूकांमध्ये एक नवीन वैशिष्ट्याचा समावेश असेल ते म्हणजे उमेदवारांनी भरायची प्रतिज्ञापत्रे होय. उमेदवारांनी भरलेली ही सर्व प्रतिज्ञापत्रे या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील, जेणे करून मतदार योग्य व्यक्तीची निवड करू शकतील. हे संकेतस्थळ नागरीकांकरिता अधिकाधिक सोयीचे करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरिही आपल्या सूचना स्वागतार्हाय आहेत.