CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

हस्तपुस्तिका आणि नियमपुस्तिका

अ.क्र. विषय आकार पहा
1 मतदार यादी ऑक्टोबर २०१६ पुस्तिका   पहा
2 आदर्श आचारसंहिता  निर्देशांचा सारबंध (इंग्रजी)   पहा
3 निवडणूक खर्च नियंत्रण निर्देशांचा सारबंध (फेब्रुवारी - 2019) (इंग्रजी)   पहा
4 पेड न्यूज आणि संबंधित बाबी निर्देशांचा सारबंध (सप्टेंबर-2015) (इंग्रजी)   पहा
5 वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न: आदर्श आचारसंहिता (इंग्रजी)   पहा
6 वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न: आदर्श आचारसंहिता (मराठी)   पहा
7 काय करावे आणि काय करू नये: आदर्श आचारसंहिता (इंग्रजी)   पहा
8 काय करावे आणि काय करू नये: आदर्श आचारसंहिता (मराठी)   पहा
9 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ)   पहा
10 निवडणूक निर्णय अधिकारी (आर ओ) (फेब्रुवारी - 2019)   पहा
11 गणना प्रतिनिधी (फेब्रुवारी - 2019)   पहा
12 मतदान प्रतिनिधी (फेब्रुवारी - 2019)   पहा
13 विधानपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी   पहा
14 मतदान केंद्राध्यक्ष (ऑक्टोबर 2018)   पहा
15 उमेदवार (फेब्रुवारी - 2019)   पहा
16 मतदार नोंदणी अधिकारी   पहा