CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019

Sr.No. Subject View/Download
1 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 - निकाल जाहीर (21 सी) Pdf
2 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 - विजयी उमेदवारांच्या राजपत्रांची यादी Pdf
3 निवडणुकीचा निकाल 2019 उमेदवार निहाय : विधानसभा निवडणूक Pdf
4 मतदान केंद्र निहाय निकाल (फॉर्म २०): विधानसभा निवडणूक globe
5 प्रेस नोट - दिनांक 21 ऑक्टोंबर, 2019 Pdf
6 सामान्य निरीक्षकांची यादी globe
7 अधिसूचना - मतदार ओळख 11 वैकल्पिक ओळख दस्तऐवज विधानसभा निवडणूक
लोकसभा पोट-निवडणूक
8 मत मोजणी केंद् Pdf
9 नमुना ७ अ - निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी विधानसभा निवडणूक
लोकसभा पोट-निवडणूक
10 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी विधानसभा निवडणूक
लोकसभा पोट-निवडणूक
11 उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र विधानसभा निवडणूक
लोकसभा पोट-निवडणूक
12 उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र - ईसीआय - भारतीय निवडणूक आयोग globe
13 स्टार प्रचारक Pdf
14 उमेदवारांचे निवडणूक खर्च विवरण globe
15 निवडणुकीची सूचना - नमुना १ Pdf
16 प्रसिद्धीपत्रक विधानसभा निवडणूक
लोकसभा पोट-निवडणूक
17 मतदान दिवशी सुट्टी जाहीर करणे सामान्य प्रशासन विभाग
कामगार आणि उद्योग
18 अधिसूचना विधानसभा निवडणूक
लोकसभा पोट-निवडणूक
19 संपर्क तपशीलांसह यादी - निवडणूक अधिकारी Pdf
20 संपर्क तपशीलांसह यादी - जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक, उप जिल्हानिवडणूक अधिकारी Pdf  Pdf  Pdf
21 प्रसिद्धी साहित्य Pdf
22 भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले आहे हिंदी  इंग्रजी
23 मतदार ओळख 11 वैकल्पिक ओळख दस्तऐवज Pdf