CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

विधान परिषद पोट निवडणूक - 2020

विधान परिषद धुळे तथा नंदूरबार स्थानिक प्राधिकारी संस्था यांची पोट निवडणूक 2020
उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पक्ष  
1 अमृत दलपत लोहार अपक्ष प्रतिज्ञापत्र पहा
2 अभिजित मोतीलाल पाटील इंडियन नॅशनल काँग्रेस प्रतिज्ञापत्र पहा
3 नागरे ज्ञानेश्वर गोविंद अपक्ष प्रतिज्ञापत्र पहा
4 अमरीशभाई रसिकलाल पटेल भारतीय जनता पार्टी प्रतिज्ञापत्र पहा
5 भुपेशभाई रसिकलाल पटेल अपक्ष प्रतिज्ञापत्र पहा
6 प्रकाश त्र्यंबक पाटील इंडियन नॅशनल काँग्रेस प्रतिज्ञापत्र पहा
7 सनेर शामकांत रघुनाथ इंडियन नॅशनल काँग्रेस प्रतिज्ञापत्र पहा