CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

अर्ज डाउनलोड करा - निवडणूक

अ.क्र. विषय पहा/डाउनलोड
1 नामनिर्देशनपत्रासह उमेदवारांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र नमुना २६
2 लोकसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र नमुना २ अ
3 विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र नमुना २ ब
4 राज्यसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र नमुना २ क
5 विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे विधानपरिषदेच्या निवडणुका लढविण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र नमुना २ ड
6 विधानपरिषदेच्या निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र - स्थानिक प्राधिकारी, पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ नमुना २ इ