CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
Govt of Maharashtra Logo

पोट निवडणूक 90 - देगलूर विधानसभा 2021

अ. क्र. विषय पहा/डाउनलोड करा
1 निकाल - Form 21E Pdf
2 मतदार यादीत नाव शोधा globe
3 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी Pdf
4 उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्र globe
5 प्रसिद्धीपत्रक Pdf