CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
Govt of Maharashtra Logo

अर्ज डाऊनलोड करा - मतदार यादी

अ.क्र. विषय आकार पहा/डाउनलोड
1 पहिल्यांदा मतदान करण्याकरिता किंवा एका मतदारसंघातून दुसऱ्या मतदारसंघामध्ये स्थानातंरण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याकरिताचा अर्ज 164 kb FORM 6
2 परदेशस्थ मतदाराचे नाव मतदारामध्ये समाविष्ट करण्यासाठीचा अर्ज 1,143 kb FORM 6A
3 मतदार यादीमध्ये अन्य व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करण्याकरिता आक्षेप/ स्वत:च्याच नावाचे/ अन्य व्यक्तीचे स्थानातंरण वा मृत्यूमुळे नावाचे विलोपन करण्यासाठीचा अर्ज 102 kb FORM 7
4 मतदार यादीमध्ये नोंदविलेला तपशील दुरुस्त करण्याकरिताचा अर्ज 120 kb FORM 8
5 मतदार यादीतील नाव स्थानातंरीत करण्याकरिताचा अर्ज (एकाच मतदारसंघात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी राहावयास गेलेल्यांच्या बाबतीत.) 148 kb FORM 8A
6 मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींच्या नेमणूकीकरिताचा अर्ज 28 kb BLA1
7 पदवीधर मतदारसंघामध्ये नाव समाविष्ट करण्याकरिताचा दावा करण्याचा अर्ज 278 kb
240 kb
FORM 18 Marathi
FORM 18 English
8 शिक्षक मतदारसंघामध्ये नाव समाविष्ट करण्याकरिताचा दावा करण्याचा अर्ज 321 kb
288 kb
FORM 19 Marathi
FORM 19 English